Tokio Hotel

Tokio Hotel - Melancholic Paradise World Tour 2019
-

KISS

KISS: End Of The Road - World Tour 2019
-

Slayer

Slayer Abschiedstour 2019
-

Powerwolf

Powerwolf 2019 Live
-

Stone Temple Pilots

Stone Temple Pilots Live 2019
-

Taking Back Sunday

Taking Back Sunday Live 2019
-

DOPE LEMON

DOPE LEMON Tour 2019
-

Neufundland

Neufundland Live 2019
-

Marathonmann

Marathonmann Tour 2019
-

Kochkraft durch KMA

Kochkraft durch KMA Live 2019
-

PUP

Pup Falls Apart Tour 2019
-

Royal Republic

Royal Republic Tour 2019
-

Deichkind

Deichkind Open Air 2020